FRONTLINE PET CARE

Cookies

 1. Όροι πρόσβασης στον ιστότοπο

  Η πρόσβαση στον ιστότοπο Boehringer Ingelheim υπόκειται στην αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων και των εφαρμοστέων νόμων.

  Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι διαθέτει τα μέσα και την ικανότητα να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.

  Αυτοί οι όροι, προϋποθέσεις και οι πληροφορίες που περιέχονται μπορούν να τροποποιηθούν όταν η Boehringer Ingelheim επιλέξει να το πράξει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  Οι προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για αυτόν τον ιστότοπο. Άλλοι ιστότοποι εντός του ομίλου ή που ανήκουν στη Boehringer Ingelheim έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

  Η Boehringer Ingelheim διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό αν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

 2. Πνευματική ιδιοκτησία

  Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Boehringer Ingelheim, (στο εξής "Boehringer Ingelheim") που ανήκει στον Όμιλο Boehringer Ingelheim. Η διάταξη του ιστοτόπου και κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων και των domain names που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο (στο εξής " Ιστοσελίδα") προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη Boehringer Ingelheim ή η χρήση τους εξαρτάται από την παροχή εξουσιοδότησης χρήσης.

  Κανένα στοιχείο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να επεξεργαστεί, να μεταφορτωθεί, να αλλοιωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Boehringer Ingelheim, εκτός μόνον για τις απαιτήσεις του Τύπου στο βαθμό που συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σχετικές με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας αναφέρονται. Μόνο η αντιγραφή για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται για τη δική σας προσωπική, ιδιωτική, μη εμπορική χρήση στον προσωπικό σας υπολογιστή.

  "COPYRIGHT 2016- Εταιρεία Boehringer Ingelheim – ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Οποιαδήποτε εγκεκριμένη χρήση στοιχείων που συνθέτουν ή εμφανίζονται στον ιστότοπο δεν πρέπει να αλλοιώνεται, να αλλάζει ή να τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο.

  Η Boehringer Ingelheim επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κινηθεί νομικά κατά της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της.

  “"Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων που εμφανίζονται στον ιστότοπο και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 11ης Μαρτίου 1996 για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και που έχουν παραχθεί από την Boehringer Ingelheim.”

 3. Φύση των πληροφοριών

  Οι πληροφορίες, ιδιαίτερα οικονομικές, που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα δεν θεωρούνται ως ενθάρρυνση για επενδύσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναζήτηση επενδυτών ή ως δημόσια προσφορά ούτε είναι προσφορά εγγραφής, αγοράς ή ανταλλαγής μετοχών ή άλλων τίτλων της Boehringer Ingelheim ή / και στις θυγατρικές της. Η Boehringer Ingelheim εφιστά την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι οικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα ενημερώνονται τακτικά (αν οι οικονομικές πληροφορίες παρέχονται on-line).

  Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει γνώμες που έχουν ζητηθεί από εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή αποσπάσματα από άρθρα του Τύπου. Κάθε τέτοια πληροφορία αντιπροσωπεύει μόνον τη γνώμη του εμπειρογνώμονα ή της δημοσίευσης και δεν είναι απαραίτητα η γνώμη του Ομίλου Boehringer Ingelheim. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες δεν είναι υπάλληλοι του Ομίλου Boehringer Ingelheim και δεν έχουν χρηματικές απολαβές με αντάλλαγμα την χρήση της γνώμης τους από την Boehringer Ingelheim. Η Boehringer Ingelheim δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και απόψεων. Οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύονται ως γνώμη ή ευθύνη της Boehringer Ingelheim.

  Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης, ιατρικού τομέα και ιατρικών θεραπειών αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για την ιατρική διάγνωση ασθενείας ή σωματικού προβλήματος ή για συνταγογράφηση ή χρήση φαρμάκων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

  Ονομασία Cookie Περιγραφή Cookie
  επισκέφθηκε Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του banner της νομοθεσίας cookie της ΕΕ
  επιτρέψτε την παρακολούθηση Χρησιμοποιείται για αναλύσεις κοινού
  επιτρέψτε στο Youtube Χρησιμοποιείται για την προβολή βίντεο YouTube
  ρυθμίσεις χρήστη Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση γενικών cookies
  JSESSIONID Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό συμμετοχής

   

 4. cookies επιδόσεων

  Αυτά τα cookies βοηθούν έμμεσα στη βελτίωση αυτού του ιστότοπου παρακολουθώντας τη χρήση σας. Αυτό το σύνολο cookies συλλέγει πληροφορίες και μπορεί να αναφέρει στατιστικά στοιχεία χρήσης του ιστότοπου χωρίς να αναγνωρίζει προσωπικά μεμονωμένους επισκέπτες.

  Cookies Επιδόσεων

  Ονομασία Cookie

  Περιγραφή Cookie

  __utmz

  __utmz

  Μέρος των Google Analytics: Παρακολουθεί την επισκεψιμότητα και επισημαίνει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.

  __utmc

  Μέρος των Google Analytics: Παρακολουθεί την επισκεψιμότητα και επισημαίνει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.

  __utmb

  Μέρος των Google Analytics: Παρακολουθεί την επισκεψιμότητα και επισημαίνει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.

  __utma

  Μέρος των Google Analytics: Παρακολουθεί την επισκεψιμότητα και επισημαίνει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.

  Cookies για βίντεο

  Cookies για βίντεο

  Ονομασία Cookie

  Περιγραφή Cookie

  NID

  Χρησιμοποιείται για την προβολή βίντεο YouTube

  PREF

  Χρησιμοποιείται για την προβολή βίντεο YouTube

 5. Πνευματική ιδιοκτησία

  Μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση cookies ή να αφαιρέσετε τα cookies που είναι ήδη εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται ή να απορρίπτει όλα τα cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, να ελέγχει την εγκυρότητά του, τη διάρκεια και το περιεχόμενό του και να διαγράφει περιοδικά τα cookies.

  Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε "cookies" στην ενότητα βοήθειας του browser σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες εγκατάστασης.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης της κινητής συσκευής σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εγκατάστασης τους και του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε και να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε:

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΜΟΥ;

Η περιποίηση του κατοικιδίου σας δεν είναι σημαντική μόνο για να είναι όμορφα, όπως πιθανά πιστεύετε, είναι κυρίως σημαντική για τη διατήρηση της καλής τους υγείας.

Η συχνή περιποίηση του τριχώματος συμβάλλει στην αφαίρεση της βρωμιάς, της πιτυρίδας, των κόμπων και του νεκρού τριχώματος. Κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, τα φυσικά έλαια διαχέονται μέσα στο τρίχωμα, αφήνοντάς το υγιές και λαμπερό.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ